Arena Idé berättar om planerna på sin hemsida. Kommunals jurist Tobias Sjöqvist lånas in för att skriva en rapport om ”regelverket kring algoritmer i arbetslivet och GDPR som fackligt verktyg”.

”Rapporten ska handla om hur man bäst tar vara på fackliga rättigheter i den digitala världen. I takt med att arbetslivet har digitaliserats har också relationerna på arbetsmarknaden förändrats. De rättigheter som tidigare skapade balans i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare har till viss del urholkats genom att ny teknik har förändrat spelplanen. Samtidigt har nya rättigheter tillkommit för att kompensera, som till exempel dataskyddsförordningen. Tanken är att rita en karta över det nya rättsliga landskapet”, berättar Tobias Sjöqvist på Arena Idés hemsida.

Han ser en utveckling där ”användningen av algoritmer i arbetslivet skänkt arbetsgivaren en helt ny verktygslåda och många chefsuppgifter har flyttats från faktiska människor till automatiserade datasystem”.