Det är Elinor Odeberg som blir Arena Idés nya  chefsekonom. Elinor Odeberg kommer senast från Finansdepartementet. Där var hon politiskt sakkunnig med särskilt ansvar för internationell ekonomisk politik.

”Det här innebär en viktig förstärkning av vår opinionsbildning. Elinor Odeberg kommer att bidra med skarpa analyser och bygga ett viktigt nätverk av ekonomer och experter”, kommenterar Lisa Pelling, chef för Arena Idé.

Elinor Odeberg ersätter Sandro Scocco som gick till Vänsterpartiet i slutet av 2020.