Valberedningen i Miljöpartiet är klara med sitt förslag på vem som ska ersätta Märta Stenevi som partisekreterare.

Märta Stenevi är numera språkrör och bostadsminister och då behöver Miljöpartiet en ny partisekreterare.

Miljöpartiets riksvalberedning föreslår Katrin Wissing till ny partisekreterare. Hon är vice distriktsordförande i Jämtland och gruppledare i Åre kommun.

”Katrins ledarskap gav Miljöpartiet i Åre ett av de bästa valresultaten för Miljöpartiet i Sverige. Hennes erfarenhet av att på lokal nivå skapa opinion för grön politik, kampanja och möta väljare kommer att vara värdefulla i såväl utvecklingen av vår organisation som i valrörelsen”, kommenterar Sverre Dahlstedt Eriksson, tillförordnad sammankallande i Miljöpartiets riksvalberedning.