Några av kommunikationsavdelningens 30-tal medarbetare har hört av sig till ST och sagt att de upplever problem bland annat med att rollerna på avdelningen är otydliga och att några anställda favoriseras.

När fick ni veta att en del av medarbetarna på kommunikationsavdelningen upplever problem med arbetsmiljön?
 – Min uppfattning är att vi fick kännedom om det i början av den här månaden (mars), säger Olov Augrell.

Att den förra kommunikationschefen, Greta Svensson, slutade i december, har det något med förhållandena på kommunikationsavdelningen att göra?
 – Nej, jag tror hon gick i pension.

Hur går det med rekryteringen av en ordinarie avdelningschef för kommunikationsavdelningen?
 – Det kommer ut en annons om en vecka eller två. Det är enligt en tidigare plan och har inte med detta att göra.

Har du själv varit i kontakt med de personer på kommunikationsavdelningen som inte är nöjda med arbetsmiljön?
 – Det är klart att vi som hr har kontakt med andra avdelningar när vi får brister i arbetsmiljön. I det här fallet har vi fått signal från ST att de har medlemmar som uppfattar stora brister i arbetsmiljön.

Hur agerar ni nu?
 – Det är allvarliga signaler och då genomför vi en ordentlig undersökning. Vi får hjälp av företagshälsovården. Vi vill ju veta vad som ligger bakom de upplevda bristerna och vad som behöver åtgärdas. Eftersom signalerna kommer framför allt från ST diskuterar vi hur vi ska agera med dem.