Arbetsförmedlingen ska avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Detta efter att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg fått klartecken av styrelsen.

Efter sparbeting av den budget som Kristdemokraterna och Moderaterna har fått igenom, ska Mikael Sjöberg anpassa antalet arbetsförmedlingskontor utifrån budgetläge och framtida behov. 4 500 av 13 400 anställda har varslats sedan tidigare.

De kvarvarande kontoren ska i stället samverka i högre grad. De kvarvarande kontoren ska vara koncentrerade till städer och knutpunkter.

”Förhandlingarna om att successivt avveckla ett stort antal kontor drar nu igång och vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars”, skriver Mikael Sjöberg, på Arbetsförmedlingens hemsida.

Tanken är också att Arbetsförmedlingen ska bygga ut sina digitala tjänster och service via telefon.