Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner presenterade i onsdags partiets nya kommunikationsplan. Han bedyrade att inga konsulter varit inblandade utan att den var ett verk av honom och pressekreteraren Kristoffer Talltorp.
Anders Wallner återkom vid flera tillfällen till valstugans betydelse, att det är dags att hitta nya vägar till väljarna. Han berättade om hur Miljöpartiet hade satt upp parasoll och dukat upp med halstablett mitt emot uttagningen till TV4-programmet Idol i Malmö och lyckats få till en dialog med många av de tusentals som sökte.
Kommunikationsplanen innehöll just inga sakpolitiska ställningstaganden, i alla fall inte i det dokument som lämnades ut
 – Det finns förstås även operativa delar, säger han till Dagens Opinion.
Kommunikationsplanen har en bild av en megafon på omslaget. Det är humor tycker Anders Wallner. Men, kanske även mer än så, tanken är att Miljöpartiet ska utveckla sitt partiprogram i dialog med väljarna.  De fyra fokusområdena klimat, Lika rättigheter & migration, nya jobb samt skola & utbildning ska avhandlas på konferenser. I maj ska en ny klimatpolitik diskuteras på en konferens.
Hösten har präglats av Socialdemokraternas interna affärer och maktkampen inom Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
– Det finns ett vakuum hos vänstern, men även i den borgerliga regeringen. Vi känner att Reinfeldt går på tomgång, säger Anders Wallner.
Med medvind i seglen, och försvagade konkurrenter, har inte Miljöpartiet legat alltför lågt och inte utnyttja läget fullt ut, och riskerar inte Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt som ny partiledare att utnyttja spelrummet i stället?
– Det är inte min bild, vi har haft en aktiv höst. Jag upplever det som att vi nu alltid får agera opposition när de stora frågorna diskuteras och de stora politiska händelserna inträffar. Det har skett en stor utveckling sedan 2008.
Flera frågor, som Socialdemokraterna har abonnerat på, exempelvis sysselsättningen ligger fria, men tar verkligen Miljöpartiet position i frågorna?
– Jobbfrågan är enormt viktig, men det händer att vi fastnar i vårt sätt att driva våra frågor.

Borde ni inte vara med aggressiva?
– Jag vill inte att vi ska vara ett parti som tar tillfälliga röster genom provokativa utspel.