Under 2019 minskade contentbyrån Appelberg på personalstyrkan och kunde på så vis nå lönsamhet trots minskande intäkter.

Under 2019 tappade Appelberg 22 procent av omsättningen till 43 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 17 procent till 35 miljoner kronor.
Samtidigt minskade byrån personalstyrkan från 47 till 35 och personalkostnaden med 28 procent till 26 miljoner kronor.
En rörelseförlust på -430 000 kronor år 2018 kunde omvandlas till en rörelsevinst på 2,9 miljoner kronor år 2019.