Distribution av läkemedel till svenska sjukhus är en marknad som omsätter 8 miljarder kronor. Wallenbergägda Investors bolag Vårdapoteket har vunnit de första upphandlingarna i kampen med det statliga apoteket och kommer tre år framöver förse sjukhus i sydöstra Skåne med läkemedel.

– Upphandlingen ger att vi sparar 38 miljoner kronor per år, säger Karin Hesselgard på Region Skåne.

Vårdapoteket, som vunnit hela eller delar av de första tre upphandlingarna om distribution av läkemedel till svenska sjukhus, ägs av lika stora delar av Wallenbergs Investor Growth Capital och Priveq Investment.

Wallenbergs Investor har deklarerat att bolaget vill erövra vårdsektorn. De personer som ingår i ledningen för Vårdapoteket kommer från det statliga Apoteket som tidigare hade monopol på att sälja läkemedel till sluten vård.

Tony Rydberg,vd har bland annat varit chef för sjukhusapoteket i Kristianstad och apoteksdirektör för Skåneregionen. Åren 2000–2005 var Tony Rydberg medlem av Apoteket ABs koncernledning och bland annat ansvarig för uppbyggnaden av de svenska apotekens försäljning via internet och telefoni.

Bengt Åstrand, vice-vd, har varit apotekschef vid Länssjukhuset i Kalmar och apoteksdirektör för apoteken i Kalmar län.

Vårdapoteket vann de första historiska upphandlingar i Kalmar län, Blekinge, Kronoberg och Skåne där Tony Rydberg och Bengt Åstrand tidigare hade ledande befattningar inom det statliga Apoteket AB.

Vårdapoteket vann upphandlingen i kamp med två andra anbudsgivare, Apoteket Farmaci och KD Pharma.

När det gäller upphandling för Region Skåne vann Vårdapoteket en delupphandling som avser läkemedelservice. Uppdraget omfattar skötsel av läkemedelsförråd.
– Det är en spännande marknad och det är därför som vi ger oss in i den, säger Mats Hjerpe, från Priveq Investment som tillsammans med Walleneberg äger Vårdapoteket.

Priveq Investement svarar bland annat för placering av pensionspengar och investerar i bolag som når en omsättning på 100 miljoner.

Av Tonchi Percan