Första AP-fonden kan redan i dag göra de investeringar i bostäder som behövs som de anser är "motiverat" i bostäder.
 
Så ni är inte begränsade?
– När det gäller fastigheter och bostäder har vi inga begränsningar, men det finns en vissa begränsningar när det gäller infrastruktur som kan ses över i regelverket i lagstiftningen, säger Ossian Ekdahl, kommunikationschef på Första AP-fonden.

Så varför gjorde Socialdemokraterna ett nummer av att AP-fonderna ska öppna för investeringar i bostäder och infrastruktur när det redan är möjligt?
– Jag vill inte kommentera vad som sägs på Socialdemokraternas partikongress. Jag kan säga att vi är intresserade av att göra mer investeringar i infrastruktur eftersom dessa investeringar många gånger passar vår långsiktiga inriktning bra. Därför analyserar vi alla projekt noga och lägger mycket tid på att se om investeringen passar in i vår portfölj.
Första AP-fonden har nyss varit med om att köpa loss Fortums eldistributionsnät och har investerat 5,9 miljarder kronor i bostadsbolaget Wilhem.

Hur kan ni bidra till att de 45 000 bostäder som ska byggas per år, enligt Socialdemokraternas mål.
Ossian Ekdahl.
Sjätte AP-fondens kommunikationschef Ulf Lindqvist berättar att fonden till skillnad från de andra AP-fonderna enligt lag kan investera även utanför börsen
– Vi ska investera fondkapitalet i på onoterade marknader för att ge en långsiktig avkastning till en balanserad risk.

Det innebär att ni kan och har kunnat investera i bostäder, som Socialdemokraterna hoppas på?
– Det är en hypotetisk fråga.

Har ni investerat i bostäder?
– Vi äger inga bostäder. Tillsammans med AP2 äger vi fastighetsbolaget Norrporten som hyr ut kontorsfastigheter, säger Ulf Lindqvist.