Flashback installerade en annonsplattform för programmatisk annonsering och fick fart på affärerna. Omsättningen ökade med 60 procent till 2,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet vände från en förlust på -1,2 miljoner kronor till en vinst på 297 000 kronor. Personalkostnaden för de tre snittanställda minskade med 16 procent till 1,3 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen hamnade därmed på 34 procent.