Plats Stockholm
Vill du jobba på en snäll pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Westander söker public affairs-konsulter som ska hjälpa våra uppdragsgivare att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Som pr-konsult på Westander bidrar du till den öppna demokratiska processen och gör lobbyverktygen tillgängliga för fler.

Du bygger upp långsiktiga samarbeten med dina uppdragsgivare, där du stärker deras kommunikation och politiska påverkansarbete med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv. Dina arbetsuppgifter kan exempelvis handla om att analysera politiska processer, föreslå strategier, och hjälpa uppdragsgivarna att genomföra lobbyaktiviteter. Till din hjälp har du kollegor med stor bredd i kunskap, erfarenhet och kompetens. Du bidrar också med din egen specialistkompetens i dina kollegors kundsamarbeten.

Westander är en mötesplats för samhällsengagerade. Gemensamt för oss som jobbar här är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Fackförbundet DIK har genom medarbetarundersökningar utsett Westander till kommunikationsbranschens bästa arbetsgivare både 2020 och 2022.

Vad erbjuder vi?

En plattform. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Engagerande uppdrag. Med utgångspunkt i ditt personliga engagemang söker du själv upp möjliga uppdrag och utvecklar nya samarbeten.

Högt tempo utan övertid. Westanders filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid.

Föräldrapolicy. Vår föräldrapolicy innehåller bland annat kompensation för förlorad inkomst och underlättar för småbarnsföräldrar att kombinera arbete och familjeliv.

Vinstdelning. Vårt bonussystem innebär att en del av företagets vinst delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda – som för 2021 uppgick till 176 000 kronor för den som jobbat heltid.

Lönemålet topp tre. Westander har som lönemål att vara topp tre i personalkostnader per anställd bland de stora pr-byråerna. Under 2020 hade vi de åttonde högsta personalkostnaderna per anställd vid en jämförelse med pr-branschföreningen Precis 23 medlemsföretag.

Vem söker vi?

Du är en snäll, drivande och välstrukturerad person, med flerårig praktisk erfarenhet från politik eller lobbying. Du har god strategisk förmåga och är en mycket skicklig skribent med god social kompetens.

Som kvalificerad rådgivare och kundansvarig konsult ska du kunna ta fullt ansvar för varje beslut kring en kundrelation och själv hitta nya uppdrag. Du behöver däremot inte ha erfarenhet från arbete inom pr-branschen eller annan konsultverksamhet. Vi ser gärna att du kommer in med erfarenhet från andra verksamheter och miljöer.

Vi tror att olika perspektiv skapar nya affärsmöjligheter, ökad kundnytta och givande diskussioner på kontoret. Vi eftersträvar därför mångfald och välkomnar personer med olika partipolitisk bakgrund, kompetenser, ålder och etnisk bakgrund. Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi tror på den demokratiska principen om alla människors lika värde.

Är du intresserad?

Har du ett stort samhällsengagemang? Och vill du vara med och utveckla ett växande företag? Berätta i din ansökan varför du tänker att Westander kan vara rätt arbetsplats för dig och skicka den senast tisdag 4 oktober. Kontakta affärsområdeschef Maja Stridsberg på 0739-90 23 90 om du har frågor.

Vill du veta mer?

Maja Stridsberg