Alla företag och organisationer i Sverige påverkas av beslut som fattas på EU-nivå.

Kreab har varit på plats i Bryssel sedan 1992 och är idag en av de ledande EU-lobbyisterna. Den 26 mars delar ett par av våra främsta experter med sig av sina erfarenheter.

Kursen i korthet: hur EU-systemet verkligen fungerar, de tunga nyckelaktörerna, verkliga lobbycase och konkreta tips hur man påverkar beslut.

Under dagen ger också Carl Bildt sin bild av de möjligheter och utmaningar som EU står inför.

För vem?
Heldagskursen hålls på svenska och vänder sig till alla som arbetar med Public Affairs, legala frågor eller har ansvarsområden som påverkar av EU-beslut.

För mer information och anmälan >>