Sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) har kört igång en utvärdering av hur arbetsgivarna lever upp till reformen om rehabilitering av långtidssjukskrivna. Samtidigt har hennes viktigaste myndighet, Försäkringskassan, ett sämre anseende än de flesta andra myndigheter. Och det vill Annika Strandhäll ändra på.

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen om ”förstärkt rehabilitering för återgång i arbete”, som trädde i kraft den 1 juli 2018. Detta sätter ytterligare press på landets små och medelstora företag.

Det är otroligt viktigt att vi gr utvärderingen. Det är en viktig reform. Tyvärr ser vi att få arbetsgivare anpassar arbetet på ett sätt som gör att människor ska komma tillbaka igen.

Vad beror det på?
– Det är en fråga som vi ställer oss. Där har vi landat i slutsatsen att vi behöver se till att arbetsgivare gör mer och tidigare i ett sjukfall.

Är arbetsgivarna för dåligt informerade?
– Ja, dels handlar det om att man ha för dålig kunskap om de skyldigheter man har tidigt i ett sjukfall som arbetsgivare.

Annika Strandhäll påpekar att det också finns stöd för arbetsgivare att få vid rehabilitering.

– Man kan till exempel ta in expertkompetens från företagshälsovården.

Allt detta leder ju till mer arbetsgivarna, som först tappar en viktig person, sedan rehabiliterade och utöver det lägga tid på att söka pengar. Blir inte allt detta jättekrångligt och hur underlättar ni för företagen?
– Ett sätt att underlätta är just det ekonomiska stödet. Som det är utformat i dag handlar det mycket om små och medelstora företag. Samtidigt är den största kostnaden för ett litet företag kanske när man permanent tappar en kompetent medarbetare och behöver sätta igång en nyrekrytering. Så alla vinner på att ta till rätt åtgärder tidigt i ett sjukfall, så att en person så snabbt som möjligt kan vara tillbaka på jobbet igen. Det är vad hela reformen syftar till.

Har ni stämt av detta med näringslivet?
– Absolut, när den (reformen) kom på plats. Och det är klart att det inte var populärt hos alla.

Men om företagen inte sköter sina rehabiliteringar till 100 procent, har Annika Strandhäll, en del att jobba med på sin egen front. I årets upplaga av Kantar Sifos mätning av myndigheternas anseende hamnar Försäkringskassan i botten med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Dessa tre är de enda myndigheterna som har en negativ kvot vad gäller anseende, alltså fler har en negativ uppfattning om myndigheten än positiv. Försäkringskassan hamnar på -18, vilket kan jämföras med till exempel Skatteverket som ligger på 50 procent. Svenskarna anser i stor utsträckning att de inte får valuta för skattepengarna vad gäller Annika Strandhälls myndighet.

Vad beror då Försäkringskassans dåliga anseende på, när andra inte så självklart populära myndigheter som Skatteverket har ett betydligt bättre?

– Det där oerhört bekymmersamt. Det är därför regeringen i särskild ordning ha understrukit det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan, att det är en viktig punkt för den nya generaldirektören att jobba på att fler ska känna förtroende för myndigheten. Precis som du säger har vi andra stora myndigheter, med komplexa uppdrag, som medborgarna kanske inte alltid älskar, men som klarar den balansen.

Annika Strandhäll utvecklar:

– I Försäkringskassans fall handlar det om att man är en myndighet som många gånger möter människor när man är som skörast och livet vänder.  Har man då inte förtroende med sig, påverkar det naturligtvis att utföra sitt uppdrag.

Vad beror Försäkringskassans låga anseende på?
 – Under ganska lång tid har det legat lågt för Försäkringskassan. Vi har från regeringens sida varit tydliga med att vi tror att balansen mellan att pröva rätten till de olika ersättningarna och faktiskt stödja de individer som är i behov av hjälp, behöver bli bättre. Det är den styrning som vi från regeringens sida nu understryker. Det är uppdraget till den nya generaldirektören.

Ni kanske får kolla hur Skatteverket gör?
 – De har faktiskt lyckats vända den utvecklingen. De var en myndighet som hade lågt förtroende, men genom att jobba med servicen och att göra sina beslut begripliga för medborgarna, så lyckades man vända detta. Därför är det min fasta tro att även Försäkringskassan kan lyckas med detta. Det är vår ambition att styra det åt det hållet.