De båda ska ha fått ett varningsbrev från EUs förra förre industrikommissionär Antonio Tajani om bilindustrins fusk med utsläppsmätningar redan 2012, något som briserade 2015 då det i USA avslöjades att Volkswagen manipulerat några av sina dieselmodeller så att de skulle klara testerna, trots att bilarna i i själva verket släppte ut mer kväve är utlovat.
 
Men ingen i Alliansregeringen reagerade på brevet och nu KU-anmäls Annie Lööf (c) och Catharina Elmsäter-Svärd (m) av den socialdemokratiska ledamoten Eva-Lena Jansson.
 
”Jag ber Konstitutionsutskottet att granska båda ministrarnas agerande för att se om några åtgärder vidtogs. Kommissionären ber också i brevet om en återkoppling som inte verkar ha givits, säger Eva-Lena Jansson som tagit del av brevet”, säger hon till Svenska Dagbladet.