Anna Kinberg Batra berättade om fem ”reformgrupper” med vardera ordföranden:
 
  • ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader/ Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson
  • en trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor/Peter Danielsson, förste vice partiordförande
  • arbete och ansträngning ska alltid löna sig /Elisabeth Svantesson, andre vice partiordförande,
  • tillväxt i hela Sverige/Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen
  • trygghet att lita på/Tomas Tobé, partisekreterare
     
Reformgrupp och arbetsgrupp, vad är det för skillnad på det?
–Reformgrupper har ett brett och svårt uppdrag därför att det vi moderater gör är att ta reda på, med öppna ögon, vad Sverige behöver för att bli starkare i en väldigt krävande verklighet och omvärld oavsett utskottsgränser eller tidigare intresseområden utan under fem tunga och breda politiska ledare, säger Anna Kinberg Batra.
 
Det här är mer gränsöverskridande arbete alltså, är det så man ska tolka det?
–Ja.

Vad hoppas du uppnå med de fem reformgrupperna?
–Sveriges bästa politik och grunden för nästa regering, den måste jag ju ta ansvar för att vi lägger den moderata grunden till.

Varför har du valt just de här områdena? Det är ju lite förutsägbart.
Det är de fem delar som är avgörande i vår plan för ett starkare Sverige, det handlar om att aldrig släppa ansvaret för offentliga finanser, att se till att välfärden levererar, både skolan och övrigt oavsett vem som driver det, att fler kan få sitt första jobb, att jobben kan växa till i hela landet och att tryggheten inte sviker vare sig här hemma lokalt eller i en osäker omvärld. Och det är de fem områden som vi ser som helt avgörande för att Sverige ska vara starkare i framtiden.

Är det de områdena som man vinner val på?
Det är de områdena som Sverige behöver vara bättre på och det är med en plan om att Sverige ska vara starkt som vi söker väljarnas förtroende.

Hur har du tänkt kring tillsättningarna, för de som leder grupperna är ganska bekanta ansikten och sen om man tittar vilka som sitter i grupperna så är det bara politiker, ni har inte tänkt att ni ska ta in lite externa krafter?
–Jo det är välkommet och varje ledare av varje reformgrupp får gärna söka så brett som möjligt, våga utsätta sig för det som är svårt, våga tänka det man inte tänkt förut och gärna ta in andra perspektiv i det arbetet också. Det är en viktig del av reformarbetet.