Efter att regeringen och även Liberalerna i går presenterat flera nya skolförslag, skickar Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra in sin kravlista på samarbete med regeringen till Aftonbladet:
* Fler förstelärare och lärarassistenter.
* Ökad lärarledd utbildningstid för lärarstudenter.
* Mer matematik i högstadiet. En timme mer undervisning i lågstadiet.
* Tydligare sanktionsmöjligheter mot stökiga elever i skollagen. Skolor ska inte kunna upprätta egna regler som begränsar lärares befogenheter.
* Nolltolerans mot dåliga skolor. Staten ska kunna ta över skolor som fungerar dåligt, oavsett huvudman.
”Om regeringen är beredd att överge sitt motstånd mot fler förstelärare och mer undervisning i lågstadiet, eller vill möta våra krav på nolltolerans mot dåliga skolor, skulle viktiga reformer kunna genomföras redan i höst. Annars är talet om samverkan inte mer värt än just ord, samtidigt som svenska skolresultat fortsätter att halka efter”, skriver Anna Kinberg Batra i sitt debattinlägg.
När det gäller bostäder och energi har regeringen försökt få till blocköverskridande överenskommelser. Energikommissionen har kommit i mål medan bostadssamtalen har havererat. För skolan har regeringen tillsatt Skolkommissionen, under ledning av Anna Ekström. Syftet är att lämna förslag som ska höja kvaliteten på undervisningen och resultaten och skapa en mer likvärdig skola. Det är forskare och professionen som befolkar kommissionen, som vad gäller partipolitik endast har en referensgrupp.
– Min övertygelse är att efter så många år av politiskt käbbel så måste forskningen och professionen gå i första ledet. Då är det svårt för politiker oavsett färg, att säga att man inte tar deras förslag, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (mp) till Dagens Opinion. 
Men han utesluter inte ett blocköverskridande samarbete även kring skolan.
–  Vi måste ju ha en bred majoritet kring Skolkommissionens förslag. Och jag tycker att man i grunden ska behandla skolfrågor som säkerhetspolitik. Lärare och rektorer ska veta att skolpolitiken ligger över tid.