– Jag vill att vi ska kunna agera redan i år. Så snart som möjligt, säger hon på en presskonferens som pågår när detta skrivs.
Hon poängterar att utspelet kommer från Moderaterna och att hon inte har hela Alliansen med sig än. Hon poängterar också att hon skiljer på riksdag och regering och vill inte förhandla regeringssamarbete eller budgetförhandlingar med Sverigedemokraterna.  
 
Hon vill se mer agerande av Alliansen utan att bekymra sig för risken att Sverigedemokraterna ska rösta på den.
– I enskilda frågor där vi kan komma överens ska vi inte vara rädda för att bilda majoritet med Sverigedemokraterna. Om de är beredda att stödja vår bostadspolitik i utskottet så ska vi inte som förut säga att vi inte ska prata med dem.
Anna Kinberg Batra pratar om att lägga reservationer mot delar av regeringens budget i finansutskottet.
– När budgetproposition kommer kan vi stoppa de värsta skadorna mot jobb och tillväxt.  
 
Reservationer kräver mer eller mindre motförslag och Anna Kinberg Batra utesluter heller inte att Alliansen lägger en gemensam budgetmotion i höst. Men hon kan inte lova en sådan i dag.
– Tyvärr. Vi har inte ännu ett gemensamt besked. Vägen dit har bara börjat.
Hon berättar att de andra partiledarna inom Alliansen är informerade om Moderaternas nya inriktning.

 

– Jag har informerat dem. Det är ingen hemlighet att detta ännu inte är en gemensam alliansuppfattning.
 
Så varför har hon ändrat ståndpunkt?
– Utvecklingen går åt fel håll och vi gör för lite åt det. Vi använder inte möjligheterna att agera och få bättre resultat.