Moderaternas förra partiledare Anna Kinberg Batra få ett utrednings jobba av den rödgröna regeringen.

Anna Kinberg Batra ska hålla i regeringens utredning som ska ”göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll”.

Bland annat har Kontantupproret under ledning av Björn Eriksson krävt en utredning.

”Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen av finanssektorn, inte minst av betalningsmarknaden. När det sker en snabb och omfattande förändring av ett så centralt område som betalningar är det viktigt att statens roll också utvecklas i samma takt”, kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund, som Anna Kinberg Batra ska rapportera till.

Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2022

I utredningens uppdrag ingår att:

*  kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut och kan komma att se.
* analysera behovet för Riksbanken att ge ut e-kronor.
* se över innebörden av begreppet ”lagligt betalningsmedel”.
* kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden.
* ta ställning till statens framtida roll.