Almegas vd Anna Karin Hatt ska ersätta Anders Källström som vd på lantbrukarnas branschorganisation LRF. Här berättar hon om rekryteringen.

Hur gick det till?
– Det var en klassisk sökprocess. Jag var verkligen inte på väg från Almega. Jag blev kontaktad om uppdraget och tillfrågad om det kunde vara intressant. Sedan var det en sedvanlig rekryteringsprocess där det har värderat, som jag har förstått det, ett ganska stort antal personer och bestämt sig för vilken profil man vill ha. Till slut var det jag som fick frågan om att kliva in i rollen, vilket jag är väldigt glad för.

När inleddes rekryteringsprocessen?
– I slutet av hösten fick jag kännedom om den.

Vad tycker du är spännande med LRF-jobbet?
– I mina ögon är LRF en oerhört duktig och väl ansedd påverkansorganisation som spelar en stor roll för att sätta de gröna näringarnas förutsättningar och villkor på kartan. Det är viktigt. Vi behöver säkra att hela landet har bra förutsättningar att utvecklas, men också säkra att de gröna näringarna kan bidra fullt ut i den gröna omställningen i allmänhet, men kanske allra mest när det gäller omställningen av transportsystem när fossila bränslen ska ersättas av förnybara.

– LRF är en kombination av en välfungerande och stabil organisation med ett viktigt samhällsuppdrag som tillsammans känns oerhört lockande och stimulerande att förädla vidare.

Vad ska du uträtta?
– Det får jag sätta mig in i när jag kommer dit. Jag ska inte ha några förutfattade meningar innan jag ens har tillträtt. Men för den delen som är medlemsorganisationen, så är LRF en viktig organisation med sina 140 000 medlemmar. Det är viktigt att säkerställa att LRF levererar största möjliga medlemsnytta vid varje givet tillfälle. Där ska jag gå in och se vad som funkar bra och vad som skulle kunna utvecklas, säger Anna Karin Hatt och lägger till:

– I uppdraget ingår också att vara koncernchef för helheten och där har LRF sina sex hel- och delägda dotterbolag som jag också får sätta mig in i och se hur de kan tänkas utvecklas.