Anna Johansson, ordförande för distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg, tillbakavisar på Faceboo anklagelser om att en maktkamp ligger bakom styrelsens beslut att be gruppledaren Ann-Sofie Hermansson att avgå.

Ann-Sofie Hermansson har tidigare i dag på en presskonferens sagt att hon inte tänker avgå då det är distriktskongressen som fattar beslut om det. Ann-Sofie Hermansson sa också att de handlade om en maktkamp och om att hon har fört fram frågan om extremism hårdare än vad styrelsen önskade.

Anna Johansson ger sin version på Facebook:
”Det har sagts att det handlar om en personligt (sic) maktkamp. Så är det inte. Jag hade redan för länge sen beslutat mig för att avgå vid vårens distriktskongress, men som läget nu varit hade det varit direkt oansvarigt att lämna över en så kaotiskt (sic) situation till någon annan. Jag har dock ingen ambition att klamra mig fast vid den här posten i evighet, tvärtom börjar det bli tid att lämna över till nya krafter.”

Anna Johansson vidhåller att det handlar om ledarskapsproblem, något som Ann-Sofie Hermansson sa att hon inte kände till:

…”en liten grupp i stadshuset i praktiken tagit ett allt fastare grepp och både samarbetet mellan stadshuset och partidistriktet och arbetsmiljön för framförallt kommunalråden varit katastrofal.
När styrelsen uppfattar att styrelsebeslut gång på gång ifrågasätts och rundas, att information inte lämnats och ibland även aktivt undanhållits och att fler och fler larmat om att man mår dåligt, blivit kränkt och ifrågasatts måste styrelsen ta ansvar och agera.”

Anna Johansson utvecklar:

”Den som tror att ett så dramatiskt beslut som gårdagens fattas i full enighet utan att det finns mycket allvarliga skäl för det får nog tänka igen. Och den som på riktigt tror att jag kunnat ”få med mig” en enig styrelse inklusive samtliga sidoorganisationers representanter på att ställa upp i en personlig konflikt mellan mig och Soffan vet inte mycket om hur vårt parti fungerar.”