Under mandatperioden ska Sverigeskicka ut sin första helt kvinnliga handelsdelegation. Det lovar utrikeshandelsminister Ann Linde (s), som också vill trappa upp arbetet med att införa en jämställd handelspolitik för EU, läs ”feministisk handelspolitik”.

Ann Linde har hämtat inspiration från Kanada som redan har skickat ut sin första kvinnliga handelsdelegation.

– Vi lägger mycket tid på våra handelsdelegationer inom Team Sweden, med statsministern, näringsministern eller jag själv. Det är väldigt viktigt för företagen, de rejtar det högt, det öppnar marknader och ger tillstånd, men det är mycket färre kvinnor än män som deltar. Vi har försökt aktivt att få fler kvinnor att delta, men har inte lyckats särskilt bra. Då kan en helt kvinnlig delegation, förhoppningsvis, bli ett litet genombrott, säger Ann Linde.

Hur ska det fungera, ska Ericsson skicka en kvinnlig chef i stället för manlig?
 – Så kan det vara, men det kan också vara så att man tar områden med kvinnlig företagande och som har behov av marknadsöppningar.

Ann Linde pratar på regerings sista pressfika för sommaren, där för övrigt endast kvinnliga statsråd deltar, om sex åtgärder som behöver införas för att åstadkomma en ”feministisk handelspoltik”.

* Jämställda handelsavtal.
* Jämställda standarder.
* Jämställd representation i främjandearbetet.
* Jämställdhet, handel och arbete i låginkomstländer.
* Jämställd könsuppdelad statistik.

Ann Linde berättar om sidenblusar för kvinnor som har sex gånger högre tull än sidenskjortor för män, att tullen ligger på 13 procent för trosor och 7 procent för kalsonger, att krockkuddar är utformade för män och inte kvinnor.

Men är inte detta konsumentfrågor för exempelvis konsumentministern (Per Bolund, MP)?

– Jo, när det gäller priser, men när det gäller tullar är det en handelsfråga, säger Ann Linde, som också tror att det kan röra sig om okunskap att inte konsumentsidan har reagerat på skillnaderna.

– Det har inte funnits så mycket könsuppdelad statistik. Ingen har frågat sig om det finns skillnader mellan mans- och kvinnokläder.  När man har gjort könsuppdelningar ha man sett att , ’oj då, hör finn stora skillnader’. Därför kräver vi nu könsuppdelad statistik.

Vad kan det leda till om EU börjar kräva jämställd handelspolitik?
 – Det handlar till exempel om att vi kräver handelstillträde också inom områden där kvinnor är aktiva, till exempel tjänstesektorn. Vi har många kvinnliga företagare i tjänstesektorn och kan vi öppna upp marknader, till exempel Kina, inom områden som livsmedel och life science där kvinnor är aktiva, så skulle kvinnliga företagare i Sverige tjäna mer på det.

Finns det någon konsensus i EU för detta?
 – Jag skulle säga att det inte är tillräckligt diskuterat. Jag skulle inte säga att det finns något motstånd, snarare en omedvetenhet.