I dag är Anitra Steen styrelseordförande för Svenska Spel och AFA Försäkringar. Hon har tidigare suttit i styrelserna för SAS och Lagena Distribution samt varit generaldirektör för Riksskatteverket, statssekreterare på utbildnings- och finansdepartementen och vd för Systembolaget.
 
Nu har hon också nominerats till styrelsen för Postnord, som den 18 april håller sin årsstämma.
 
Jens Moberg föreslås bli ny styrelseordförande för bolaget och ledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jonas Iversen föreslås bli omvalda.