Omsättningen minskade för Andreasson med 8,9 procent till 13,6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 81 procent till 150 000 kronor och marginalen sjönk från 5,3 till 1,1 procent.

Personalstyrkan ökade från 12 till 13 anställda.