I egenskap av partidistriktsordförande för Socialdemokraterna i Stockholm har Anders Ygeman gjort en strategisk rekrytering hos socialminister Lena Hallengren.

Anders Ygeman behövde tillsätta en kommunsekreterare efter att Johan Sjölander, fått jobb som kanslichef för Socialdemokraterna i EU.

Ny kommunsekreterare för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen är nu Catharina Piazzolla, som senast jobbade som politisk sakkunnig för socialminister Lena Hallengren.