Anders Tegnell ska jobba för WHO i Geneve med den globala vaccinationsinsatsen. Han blir senior expert i en ny grupp som ska samordna världshälsoorganisationen WHO, FNs barnfond UNICEF och vaccinorganisationen Gavi. Därmed lämnar Anders Tegnell sina uppdrag på Folkhälsomyndigheten 14 mars. Anders Tegnell ersätts av Anders Lindblom som idag jobba på avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.

”Jag har arbetat med vacciner i 30 år och har samtidigt alltid brunnit för internationella frågor. Nu får jag chansen att bidra i det omfattande internationella arbetet. Det är fortsatt mycket viktigt att vaccinerna når ut till de länder som inte har haft de ekonomiska förutsättningarna att köpa egna vacciner”, kommenterar Anders Tegnell.