Finansdepartementet har direkt upphandlat Novare Executive för uppdraget.
Syftet med utredningen är att få reda på hur ersättningarna till ledande befattningshavare i företag med statligt ägande har utvecklats jämfört med privata bolag, framgår det av handlingar på Finansdepartementet som Dagens Opinion tagit del av.

Uppdraget att jämföra ersättningar till nyckelpersoner i statliga bolag med befattningshavare  i näringslivet går till Novare Executive. På Finansdepartementet har man kommit fram att bland upphandlade leverantörer  finns ingen med specialistkompetens på ersättningar och belöningssystem.
Novare Executive får 250 000 för uppdraget som ska vara slutfört den 31 december i år.

Tonchi Percan