Inför dagens överläggningar i skatteutskottet om en gemensam europeisk bolagsskattebas (CCCTB) har regeringen i ett PM, som Dagens Opinion tagit del av, klargjort sina ståndpunkter.
 
Europeiska kommissionen har i ett direktiv föreslagit en gemensam bolagskatt.
 
Finansminister Anders Borg (m) menar att bolagsskatten är ett viktigt nationellt instrument att främja ekonomisk utveckling och varaktig sysselsättning. Borg påpekar dessutom att kommissionens avskrivningsregler är mindre förmånliga särskilt för svensk basindustri än de svenska reglerna.
 
I finansdepartementets PM står det därför: “Regeringen är därför i nuläget tveksam till en gemensam skattebas även om det föreligger principiella argument för en väl fungerande marknad. “
 
Tonchi Percan