Riskkapitalet Capio den största privata vårdgivare i Sverige betalar inte ett öre i bolagskatt. Det är möjligt på grund av internkoncernupplåningen och avdragsrätten för räntor. I fallet Capio rör det sig om ett ränteavdrag på 400 miljoner för ett koncernlån. Tvisten med skatteverket kommer att avgöras i förvaltningsdomstolen. Nu vill finansminister Anders Borg (m) stoppa aktiebolagens avdragsrätt för räntor.
– Vi vill självklart slå vakt om den svenska skattebasen, säger Markus Sjöqvist, pressekreterare hos Anders Borg.
Svenska aktiebolags räntenetto som är negativt, sjönk från -88 miljarder till -187 miljarder mellan 2003 och 2008. För att stoppa ränteflödet ut ur Sverige funderar regeringen på slopa avdragsrätten för räntor för aktiebolag.
I ett PM står det:
“Avdragsrätten för räntor för juridiska personer och främst aktiebolag avskaffas och ersätts med en skattereduktion (tax credit)”
Författaren slår fast att det inte rör sig om skatteflyktslagstiftning utan att syftet med skattereduktion är att endast åstadkomma neutralitet i skattebehandlingen av räntetransaktionernas båda sidor vid lån mellan företag i intressegemenskap.
Enligt skrivelsen kommer de svenska skatteintäkterna att öka om den nya lagstiftningen träder i kraft.
 
Tonchi Percan