Anders Borg inleder sin presentation med att konstatera att finansdepartementet ser ett "par magra år i svensk ekonomi" och att det kommer dröja innan svensk ekonomi får upp farten. Han pekar på att den svenska tillväxten under det andra och tredje kvartalet haft betydligt lägre tillväxt än vad finansdepartementet trott tidigare, något som lett till ökad arbetslöshet.
 
– Vi gör bedömningen att budgetpropostionen var väl avvägd. Sen är prognoser alltid prognoser.
 
Att Finansdepartementets prognos har tvingats nedreviderats tillskriver Anders Borg i första hand den internationella osäkerheten som gör att företag skjuter på investeringar och att hushållen i högre utsträckning håller i pengarna.
 
Anders Borg räknar med att arbetslösheten kommer att stiga under 2013 och 2014, 8,2 procent respektive 8,3 procent. I den förra prognosen låg arbetslöshetsiffran på 7,5 procent.
 
När det gäller överskottsmålet på 1 procent säger Anders Borg att säkerhetsmarginaler alltjämt är en central del av den ekonomiska politiken och att Sverige i perioder av högt resursutnyttjande ska ligga strax över överskottsmålet och i perioder av lågkonjunktur och när arbetslösheten stiger är det rimligt att ligga lite under 1 procent. 
 
Anders Borg om utgångspunkterna för den framtida finanspolitken.
 
– Vi tillhör de jämförbara länder som har lägst underskott och har en stark position när det gäller statsskulden jämfört med exemplevis Finland och Tyskland. Vi har också högt förtroende på markanderna och låga räntor, det är viktigt. Så småningom ska Sverige återgå till överskottsmålet.