Det berättar han i en debattartikel i Dagens Industri, där Annie Lööf står som medförfattare. Tanken med de förändrade reglerna för 3:12 var att komma åt missbruk där delägare i företag tog ut vinst till en skatt på 20 procent i stället för betydligt hårdare beskattad lön. Men det ursprungliga förslaget ansågs för snävt och skulle avhålla medarbetare att gå in som delägare och drabba småföretagare.

Nu ändrar sig Anders Borg. Taket för löneuttagskravet sänke från 90 till 40 inkomstbasbelopp.  Det ska göra det möjligt för fler delägare i företag med många anställda att bli delägare.
Kravet på kapitalandel för att få använda löneunderlagsregeln sänks från 5 till 4 procent. Det innebär att två personer i ett dotterbolag kan erbjudas delägarskap som berättigar till löneunderlag.
 

Regeringen räknar med att 45 000 delägare nu får behålla sina skattelättnader.
Tanken är att delägare med litet ägande inte längre ska kunna minska sin skatt från 57 till 20 procent, för totalt 650 miljoner kronor per år.