Utbetalningsmyndigheten ska bli den myndighet från vilken alla utbetalningar från staten till medborgarna görs. Detta för att få koll på systematiska felutbetalningar till bland annat kriminella gäng, som regeringen uppskattar till 18-20 miljarder kronor per år.

Det blir Per Eleblad som tillträder som generaldirektör för Utbetalningsmyndigheten med start 1 januari 2024 då även myndigheten kör igång.

Per Eleblad kommer närmast från tjänsten som chef för analysavdelningen och avdelningen för ledningsstöd, tillförordnad analyschef och ekonomidirektör på Försäkringskassan. År 2008-2011 jobbade han på Kronofogden.