Hur kommer det sig att ni väljer Jung?  
– Det beror på två saker. Vi vill bli mer aktiva på den svenska marknaden och så växer vi ordentligt samtidigt som vi har ambitionen att göra det ännu mer och snabbare. Jung har både en strategisk höljd och den kreativa förmåga som krävs för att hjälpa oss med det, säger Fredrik Sauter, Nordenchef på American Express.

Hur gick byråvalsprocessen till?

– Vi bad ett fåtal parter att komma och presentera tankar och idéer. Jag vill inte nämna exakt vilka utan att ha pratat med byråerna. Och vi väljer Jung, snarare än att välja bort någon annan.

Vad hade ni för byrå innan?

– Vi jobbade tidigare med Grayling. Men detta är lite av en nystart för oss. I samband med att vi höjer ambitionsnivån i Norden och Sverige så tyckte vi att det var lämpligt att se över våra samarbeten för att få ny energi i arbetet.

Fredrik Sauter säger att det bara kommer att ske förändringar på pr-sidan när det gäller marknadsföringen. Företagets samarbeten med reklambyråerna Ingo och Kontrapunkt kommer att fortlöpa. Jungs uppdrag går ut på att lägga upp en kommunikationsstrategi, göra varumärkesbyggande kampanjer och andra pr-aktiviteter. Byrån kommer att hjälpa till med Amex sponsoraktiviteter för IF Stockholm Open och Fashion Week. 

– Det är för tidigt att avslöja några konkreta aktiviteter. Just nu är vi glada att vi inlett det här samarbetet och det första steget bli att göra upp en plan för arbetet, säger Fredrik Sauter. 

Hur ser avtalet ut?

– Det är ett tillsvidareavtal som bygger på att arbetet fungerar bra. Det är inte skrivet i sten men självklart har vi förhoppningen att arbeta långsiktet med de parter som vi ingår avtal med.