Omsättningen föll under det senaste räkenskapsåret (2017) tappade Amazing Alice 2,8 procent av omsättningen till 4,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 26 procent till 1,0 miljoner kronor. Byråns ägare tog likväl ut 634 000 kronor av vinstmedlen.
 

Personalstyrkan uppgick oförändrat till tre snittanställda. Dock minskade personalkostnaden med 13 procent till 1,9 miljoner kronor.