Den danskägda politiktidningen Altinget åkte under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli) på en mångmiljonförlust efter att personalkostnaden skenat i höjden. Dock hade inte företaget fler medarbetare än föregående räkenskapsår.

Omsättningen ökade med 5,8 procent till 11,4 miljoner kronor. Intäkterna består bland annat av utbildning och nätverksträffar med riksdagspolitiker. Personalkostnaden ökade med 26 procent till 13,7miljoner kronor. Dock ökade inte antalet anställda utan låg kvar på 15 medarbetare.

Altinget vände från en vinst på 170 000 kronor till en förlust på -5,6 miljoner kronor.