Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har hittat en ny Upphandlingschef efter Stefan Holm som har startat en upphandlingsbyrå.

Almegas nya upphandlingschef är Ulrica Dyrke. Hon har de senaste elva åren jobbat på Företagarna. En av hennes uppgifter blir att hjälpa fler av Almegas medlemmar att delta i upphandlingar.

– Jag såg att tjänsten skulle utlysas. Jag kände att det skulle vara kul att jobba vidare med frågorna som jag jobbat med på Företagarna, men att det skulle vara kul att testa en ny miljö. Så jag sökte tjänsten, säger Ulrica Dyrke.

Hon ska bland annat vända trenden att allt färre företag deltar i offentliga upphandlingar.

– Tyvärr har vi sett en sjunkande trend med anbud vid offentliga upphandlingar. Vi ligger på 4,2 per snitt, men det är vanligast med bara två anbud. Det blir ingen bra konkurrens.

Vad beror det på att företag lägger färre anbud?

– Det upplevs som komplext. Många tycker att det är ganska omfattande och att det ofta ställs irrelevanta krav. Det gör det tungrott att ta sig igenom.

Ulrica Dyrke lägger till:

– Det kommer också in nya dimensioner i upphandlingen, som samhällspolitik där den vinnande leverantörer ska sysselsätta ett antal långtidsarbetslösa. Vi har regler med krav på kollektivavtal som är ganska svårgenomträngligt att administrera och förstå. Det är klart att det blir en extra börda för företagen.

Hur ska du jobba för att förbättra situationen?
– Dels har jag örat mot rälsen och försöka få till en lagstiftning som funkar så att det blir rättssäkert och effektivt. Jag ska och ska ha en dialog med förbundet och medlemsföretagen om utmaningar och möjligheter. Jag ska också fånga upp konkurrenssituationen om offentliga sektorn är ute och konkurrerar.