Arbetsgivar- och branschorganisationen Almega tror på ökade investeringar inom främst industri- och tjänsteföretag, och tror på en tillväxt på 3,7 procent nästa år. Detta att jämföra med till exempel SEB och Nordea som förutspår en tillväxt på 2,6 respektive 2,3 procent.
 
Almega tror dock att arbetslösheten kommer att förbli hög på grund av att kunskapsintensiva företag har svårt att hitta peronal.
 
– Det finns en stor brist på tillgången till högkvalificerad arbetskraft, särskilt inom tekniska tjänster, forskning och utveckling och design. Detta leder i allt större grad till av outsourching till utlandet och import av tjänster istället för nyanställningar i Sverige, säger Lena Hagman, chefsekonom på Almega.
 
Hon säger att regeringen måste ta tag i problemen med sysselsättningen genom att satsa på information till studenter för att locka de till högskoleutbildningar som företagen vill rekrytera från. Hon passar även på att kritisera regeringens marginalskatt som hon menar slår mot höginkomsttagare.
 
– Man ska inte bestraffas genom att betala mer i skatt för att man utbildar sig och får ett bra jobb där man tjänar mycket pengar.
 
Lena Hagman säger att syftet med rapporten inte är att påverka avtalsrörelsen, utan snarare att få till en attitydförändring och ökad kunskap om tjänstebranschen och vad som krävs för att öka tillväxten i landet.
 
– Tjänstebranschen är i fokus i den här rapporten därför att vi vill få regeringen att öppna ögonen och inse hur viktig just den branschen är för landets hela ekonomi. Konkurrenstrycket är jättehårt, och därför är det extremt viktigt att öka konkurrenskraften. Detta har inte regeringen tagit tag i, men det hoppas jag att de gör nu.
 
Therese Johansson