Den 29 mars höll Almega ett allmänt möte med företag inom tolk- och översättningsbranschen, detta efter flera medlemsföretag tryckt på i frågan. Beslut togs om att utse en interimstyrelse med uppdraget att undersöka hur en branschföreningen för tolkar och översättare kan se ut.
– Den här interimstyrelsen ska se hur mycket tolkar och översättare egentligen har gemensamt, för det finns ju tolkföretag som bara är rättstolkar, och andra som teckentolkar, det finns översättningsbyråer och så vidare. Deras uppgift är att se om det finns tillräckligt med gemensamma intressen att samla i en egen förening, säger Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen.
 
Enligt Almega omsätter tolk- och översättningsbranschen omkring 4 miljarder kronor per år.
– Det är ändå en förhållandevis ung bransch. När branschen växer och mognar är det naturligt att bilda en branschorganisation.
 
En branschförening gynnar dessutom företagen genom att de får mer tyngd och större betydelse.
– Man blir exempelvis en remissinstans till utredningar, och får politisk kontakt. Det är sådant som ligger som värde, säger Stefan Koskinen.
– Företagen delar inte sin värde i bransch- och arbetsgivarfrågor, utan det handlar bara om företaget.
 
Hans-Peter Lindqvist, ordförande i Adman 100 Språk och tidigare vd för Adecco, utsågs till ordförande i interimstyrelsen för branschföreningen.
 
Branschföreningen Friskolornas riksförbund blev dessutom en del i Almega i februari i år. Arbetsgivarorganisationen tittar också över möjligheterna att, tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, bilda en branschförening för fristående förskolor.
– Det finns en del regionala föreningar, men ingen nationell branschförening. Det behövs en röst för dem, som kan ta tillvara friskolornas intressen, säger Stefan Koskinen.