”Mycket tyder på att produktionen i tjänstesektorn redan har börjat falla och vår prognos är att tillväxten blir negativ under våren”, kommenterar Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Enligt Almega är nedgången störst bland konsulttjänster inom industri och bygg. Där minskade produktionen under slutet av 2023.

Tillväxten för konsulter inom tech har ”minskat kraftigt”, enligt Amlega. Under det fjärde kvartalet  fjärde kvartalet 2022 var produktionen 0,3 procent högre än samma kvartal föregående år.

Tjänsteföretagen fortsätter dock att nyanställa, nligt Almegas arbetsmarknadsindikator.

”Det kommer det dröja ytterligare något kvartal innan arbetsmarknaden vänder”, kommenterar Patrick Joyce.