Precis som inför avtalsrörelsen 2011 går Svenskt Näringsliv-medlemmarna Almega och Teknikföretagen tillsammans med Unionen ut med en rapport om de ekonomiska förutsättningarna.
 
De konstaterar att den globala tillväxten förväntas gå ned under 2013 och att den svenska industrin är inne i en lågkonjunktur som gör att såväl orderingång som antal anställda och produktion har gått minskat. 
 
En gemensam slutsats som trojkan drar är att lönebildningen inom internationellt konkurrensutsatta industriföretag måste ställas i relation till vad som händer i omvärlden. 
 
– Den internationellt konkurrensutsatta sektorns märke måste få bred acceptans som norm för hela arbetsmarknaden för att säkerställa en för hela Sverige väl fungerande lönebildning, säger Unionens tillförordnade chefsekonom Gösta Karlsson i ett pressmeddelande. 
 
Det kan jämföras med hur det lät när Almega, Teknikföretagen och Unionen kommunicerade lönebildningsförutsättningar under samarbetet inför avtalsrörelsen 2011. 
 
”Den internationellt konkurrensutsatta sektorns märke måste få bred acceptans som norm för hela arbetsmarknaden för att säkerställa en för hela Sverige väl fungerande lönebildning.”
 
Enligt den nya rapporten är fler än en miljon anställda ”beroende av att Sverige utvecklas som en industri- och kunskapsnation”. Arbetsgivarorganisationerna och och fackföreningen kommer därför fram till att arbetsmarknadens parter och politikerna måste enas om nödvändigheten i ett omfattande investerings- och kunskapslyft. 
 
Oscar Örum