Som ett led i opinionsbildningen skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega och Krister Widström, ordförande Exporttjänsteföretagen, ett debattinlägg i dagens utgåva av Dagens Industri.
Poängen de vill göra, är att Exportrådet inte tillträckligt bra hjälper Almegas exporterade medlemmar.
– Vi har fått dessa signaler från våra medlemmar under en tid. Exportrådet har en viktig roll att fylla, men är inte viktigast för de mindre företegen. De behöver konkret hjälp att på plats hitta affärspartners och rådgivare som har förståelse för den lokala marknaden.
Almega anser att Exportrådet, som till hälften är statligt subventionerat, får en monopolställning, men hjälp av skattmedel.
– Med sin delfinansiering av staten är Exportrådet svårt att konkurrera med. Exportrådet har ett de facto-monopol.
Almega vill införa ett ”valfrihetssystem” och avreglera branschen på samma sätt som skett inom exempelvis vården eller bemanningsbranschen. Almega hoppas det ska bildas en exportrådgivningsbransch.
– Absolut. Branschen finns redan, men den har svårt att klara sig och kunderna får inte den hjälp de behöver. Exportrådet har ingen möjlighet att kunna alla marknaden och branscher.

Är det inte lite overdrive att avreglera en så liten marknad som exportrådgivning?
– Jag tycker snarare tvärtom. En medlem i Exporttjänsteföretagen har som exempel verkat på den polska marknaden i 20 år, kan språket och byråkratin. Det är klart att en sådan person bättre kan hjälpa svenska företag än en svensk som försöker lära sig språket och läsa in sig på sig på ett land.

Vilken del av Exportrådets anslag vill ni komma åt?
–  Den del som ligger nära vad en ambassad gör, som kartlägger marknader och har koll på poltiker och byråkrati, är nog nödvändigt att Exportrådet sköter. Men det konkreta exportfrämjandet, när affärerna görs, tror vi inte fungerar tillräckligt bra i dag.

Räcker pengarna?
– Regeringe borde fundera på att skjuta till ännu mer pengar till ett sådant system.

Ni sitter på två stolar, dels vill ni tillvarata era exporterande medlemmars intressen, dels vill ni ha in nya medlemmar, vilket exportrådgivarna skulle kunna bli. Så vad är drivkraften?
– Några är redan medlemmar hos oss, men det är en liten bransch. Den stora poängen är inte att vi skulle få fler medlemmar utan att tillgodose våra medlemmars behov.