–  Vi tycker att det saknas långsiktiga strukturreformer för vad som bygger Sverige starkt. Vi behöver stärka den internationella konkurrenskraften och återupprättaarbetslinjen. Den monteras snarare ner genom att A-kassan bibehålls på dagens nivå. Samtidigt ser vi inga förslag som gör det enklare och mindre kostsamt att anställa, säger Fredrik Östbom.

”Vissa delar” är dock positiva, tycker han.

–  Det är att regeringen vill kompensera företag och hushåll för de höga elpriserna. Vi ser även vissa satsningar på utbildning och omställning, investeringar i infrastruktur och bredbandsutbyggnad. Det stärker Sveriges konkurrenskraft till viss del, även om vi inte ser de riktigt stora satsningarna.

Fredrik Östbom utvecklar:

–  Ska man ha utrymme för fortsatta reformer under mandatperioden, då är det viktigt att förutsättningarna för jobb och tillväxt förbättras. Det ser vi inte i dagsläget. Men de reformerna måste komma, annars kommer man inte tillrätta med det stora utanförskapet och integrationen.

Hade ni hoppats på mer?
–  Utifrån vad som hade signalerats i regeringsförklaringen och i Tidöavtalet hade vi exempelvis hoppats på att sänkta skatter på arbete och sänkta arbetsgivaravgifter skulle återfinnas i budgeten. Omvärldsläget har gjort det svårt, men det gör det ännu viktigare att det kommer i nästa budget. Regeringen har också signalerat att det kommer genom skrivningar i finansplanen.