Enligt tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega ökar Rut-avdragen i landet.

Under juli månad ökade Rut-avdraget med 16 procent jämfört med samma period i fjol, enligt Almega. Runt 750 000 personer ska ha använt sig av Rut-avdraget under årets första sju månader, något som kostat statskassan 3,2 miljarder kronor jämfört med helåret 2018 då kostnaden uppgick till 5 miljarder kronor.
74 procent av medlemsföretagen inom Almega Hemserviceföretagen anger att de ska nyanställa till följd av höjningen av taket i Rut från 25 000 till 50 000 kronor.  Det visar en enkät bland medlemsföretagen i Almega Hemserviceföretagen.