Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har lusläst regeringens förslag till lagtext omställningsstödet och kommer fram till att vårdföretag har intäkter via offentliga medel, riskerar att bli utan stöd.

Propositionen om omställningsstödet kommer sannolikt under veckan och ska därefter behandlas i finansutskottet.  Almega har låtit sina jurister titta på lagtexten och organisationens näringslivspolitiska chef Andreas Åström är inte nöjd med juristernas besked.

– Propositionen är otydlig och motsägelsefull. Det finns mycket som tyder på att vård och omsorgsföretag som finansieras med offentliga medel inte kommer att omfattas av stödet, säger han och lägger till:

– Vi jobbar för full med att förändra det.

Hur ska omställningsstödet var formulerat, som Almega ser det?
 – Vi tycker att det är glasklart att även företag som finansieras av det offentliga bör ha möjlighet att söka stödet. Många vård och omsorgsföretag har drabbats av stora problem under corona-krisen och tappat stora delar av omsättningen. Med tanke på vårdskulden vi bygger upp, är det viktigt att rädda företagen som finansieras av offentliga medel.

Varför tror du att lagtexten är ’luddig’?
 – Jag vet inte. Förra gången när det gällde korttidsarbetet var företag som har intäkter från offentliga medel inte inkluderade. Det var en lapsus (ett misstag) som löste upp sig och ändrades i utskottsbehandlingarna. Vår förhoppning är att regeringen tydliggör skrivningarna i propositionen för omställningsstödet.

Företag som främst drabbas är de som behandlar patienter och kunder som inte kan komma, till exempel tandläkarmottagningar och rehab-företag.

– Då står bolagen där med sina fasta kostnader, som man kan få hjälp med genom omställningsstödet, säger Andreas Åström.

Men ska företag som redan finansieras via skattemedel dessutom få ett skattefinansierat stöd?
 – Vård och omsorgsföretagen drabbas ju av krisen som andra affärsdrivande verksamheter. Därmed borde de omfattas stödet. Men våra jurister gör bedömningen att de kommer att uteslutas och det måste vi åtgärda i propositionen och i utskottsbehandlingarna.

Ligger det politik bakom?
 – Jag hoppas att det är en lapsus och att den kan åtgärdas.