Vid årsskiftet trädde regeringens lagändring om halverade rut-avdrag i kraft.
 
För hela 2016 förväntades en tillväxttakt på 15 procent. Under perioden januari-juli 2016 har dock genomsnittstillväxten i rut-sektorn legat på 1 procent, enligt Almega. Antalet utförare av rut-tjänster har minskat med 8 procent till 1 284.
I januari minskade rut-branschen med 52 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period 2015. Tillväxten i januari har sedan 2012 legat på 84-136 miljoner kronor årligen. Även april och juli har haft en negativ tillväxt. Under maj och juni ökade rut-branschen dock med 28 respektive 45 miljoner kronor. Detta efter att regeringen nya rut-avdrag hade trätt i kraft inom flytt, it och trädfällning. Ökningen var väntad, anser Almega, dock undrar ”huruvida de traditionella rengöring-, underhåll- och tvättjänsterna över huvud taget vuxit sedan halveringen trädde i kraft”.
 
Almega ger i rapporten även en känga till medier som kan ha gått regeringens ärenden:
 
”När ett halvår med det halverade avdraget gått utbrast tyckare och analytiker att ingenting minsann hade hänt. Tidning Altinget skrev att ’larm om ruttjänster kom på skam’.  I Dagens Arena menade man att rut-branschen istället fortsätter att växa. Socialdemokraterna hävdade att Anna Kinberg Batra ljög när hon i en partiledardebatt påstod att företagen i branschen blivit färre. Kritikerna har rätt i att branschen inte kraschat – men är det verkligen sant att de negativa konsekvenserna lyst med sin frånvaro?"