Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har ändrat ett remissvar efter kritik på Twitter.

Remissvaret gäller likvärdighetsutredningen (SOU 2020:28) och tar upp omfördelningar av resurser till olika skolor.

Almega skrev bland annat:

”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden, eller som till och med är en kostnad för välfärden.”

Detta uppmärksammades i en blogg som drivs av Dagens Arenas ledarskribent Johan Enfeldt. Diskussion på Twitter uppstod.

Andreas Åström, näringspolisk chef på Almega beskriver det som ”olyckliga formuleringar”. Almega har nu ”backat från den olyckliga formuleringen”.

Vad var det som hände?

”Alla människor gör lapsusar, så också vi. Det har varit en extremt  hög arbetsbelastning det senaste året, smsar Andreas Åström.