De totala intäkterna ökade med 5,7 procent jämfört med 2009. Almega växer stadigt allteftersom tjänstesektorn expanderar. Nettoomsättningen har som exempel ökat med närmare 30 miljoner kronor sedan 2008.
Huvuddelen av intäkterna kommer från serviceavgifter från medlemmarna, tjänsteföretagen.
Serviceavgifterna ökade från 2009 med 6,3 procent till 211 miljoner kronor.
Förlags- och konsulttjänster minskade från 21,4 till 20,0 miljoner kronor. Intäkter från kurser och konferenser ökade däremot, från 5,2 till 6,1 miljoner kronor.
Almega ökade personalkostnaderna med 20 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade med en  medarbetare till från 136 snittanställda. Därmed blev rörelseresultatet negativt, -6,2 miljoner kronor. Det drabbar ingen fattig är tillämpbart begrepp. Almega har ett fritt kapital på 77 miljoner kronor om investeringslustan skulle falla på.
 
Siffran för antalet anställda har korrigerats sedan den första publiceringen. .red.