I dag sjösatte Miljöpartiet och Almega i Svenska Dagbladet tillsammans ett förslag om en allmän a-kassa, även för personer som inte har jobbat, en så kallad "allmän inkomst- och omställningsförsäkring". Försäkringen ska ge "inkomsttrygghet och såväl stödja som uppmuntra till egen försörjning".
 
– Vi har för två år sedan utvecklat ett förslag om allmän försäkring och förankrat det i alla styrelser. Så det är ingen quick fix. Miljöpartiet har rört sig och hamnar på ungefär samma förslag, men från ett annat håll. Därför valde vi att skriva (debattinlägget i SvD) tillsammans eftersom vi har många beröringspunkter för försäkringen, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Vad försäkringen ska kosta preciserar inte Almega och Miljöpartiet.

– För vårt egna förslag har vi gjort en kostnadsberäkning med hjälp av Copenhagen Economics. Man kan säga att det är fullt statsfinansiellt möjligt. Det kostar några miljarder, men det är ingen omöjlig ekvation. Vi tror att det blir mycket vinster som att människor kan komma i arbete i stället för att vi tappar flera hundratusen människor som har försörjningsstöd.

I morgon presenterar Miljöpartiet ett förslag om förenklade och lägre beskattade personaloptioner som ska göra det lättar för småföretaget att värva och behålla nyckelpersoner samt behålla ägandet i Sverige. Förslaget presteras av Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet. Förslaget backas upp av Almega som är där i form av Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT- och Telekomföretagen inom Almega. Hon poängterar att Miljöpartiet och Almega inte har utvecklat ett gemensamt förslag.

– Det har vi inte gjort. De har utarbetat ett eget förslag. Men vi tycker det är en väldigt god idé, säger hon.