Regeringen har släppt sitt tredje krispaket för näringslivet och denna gång var det särskilt riktat till de mindre företagen som drabbas av coronapandemin. Branschorganisationerna Almega och Företagarna ger ris och ros.

Regeringens tredje krispaket bygger liksom de förra på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

krispaketet

* Statlig företagsakut för små och medelstora företag där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till coronadrabbade företag. Varje företag ska få låna max 75 miljoner kronor.

* Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för 1 mars – 30 juni 2020, enbart ålderspensionsavgiften betalas. Ska gälla för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. Kostar statskassan 33 miljarder kronor.

* Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, med syftet att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Staten ska bära 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Ska gälla för perioden 1 april – 30 juni. Pris 5 miljarder kronor.

* Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att drabbade egenföretagare kan avsätta 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 i en periodiseringsfond med tak på 1 miljon kronor, och som kan kvittas mot framtida förluster.
Kostar 13 miljarder kronor.

Företagarna ”välkomnar krispaketet”, men tycker att:

* Staten ska ta över sjuklönekostnaderna redan från 13 mars.

* Företagare som inte tar ut lön ska få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) oförändrad.

Almega tycker att det finns ”positiva delar i paketet”, men tycker att:

* Sänkningen av arbetsgivaravgiften borde ha omfattat fler företag än enbart upp till 30 medarbetare.

* Det ”är en stor besvikelse att regeringen inte inför ett permitteringssystem som innebär att staten helt övertar det ekonomiska ansvaret för försörjningen av permitterade”.