Dagens Opinion har tidigare berättat om rapporten, som beställts av Samak, den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté, och som undersöker den svenska modellens utveckling.
 
Almegas Ulf Lindberg är dock kritisk till delar av rapporten, bland annat om att Sverige har den högsta andelen fattigdom i Norden.
 
– Där tycker jag att man ska vara lite försiktig med att dra en sådan slutsats, eftersom det handlar om just relativa begrepp. Man jämför med en medianinkomst och på det sättet är det ju inte en fattigdom i den bemärkelsen att vi har väldigt många fler som lever på en mycket knapp ekonomisk nivå, utan det är något helt annat, något relativt, säger Ulf Lindberg.
 
Han vänder sig också mot den beskrivning som ges i rapporten om att det skett ”en förskjutning från offentligt risktagande” till privat och där gemensamma samhällsinvesteringar ersatts av privata skulder.
 
– Man målar ju en bild av att det skulle vara privataktörers fel, men min bild är raka motsatsen, säger han.
 
– Offentlig sektor kan inte göra alla investeringar och reinvesteringar som behövs framöver. Bara Stockholms läns landsting har ett investeringsbehov på ofattbara 100 miljarder kronor de närmaste tio åren, fortsätter han.
 
Ulf Lindberg säger också att man snarare borde ställa sig frågan om hur välfärden ska göras mer attraktiv för att locka privat kapital.
 
– För det behövs kapital som inte är skattepengar att investeras i offentlig sektor. Det tror jag de flesta sansade politiker på kommunal och regional nivå är överens om, oavsett färg, säger han.
 
Vidare säger han att Almega ”är mycket oroad” över LOs påverkan på Socialdemokraterna och risken att partiet följer fackets linje vad gäller att förbjuda privata aktörer i välfärden.
 
– Det skulle orsaka stora problem. Kombinerar man ett de facto förbud mot privata aktörer med att ta bort valfriheten, så slungar det tillbaka oss 30 år. Det tror vi inte ekonomin tål.