Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har tagit fram en rapport som visar att arbetskraftsinvandring ger miljardtillskott till statskassan och att arbetskraftsinvandrarna oftast har minst gymnasial utbildning.

Debatten om arbetskraftsinvandring är intensiv. Aktörer som LO vill strama åt arbetskraftsinvandringen, bland annat för att den skulle pressa ned lönenivån samt för att den skulle förekomma fusk.

På andra sidan står arbetsgivarorganisationer som Almega, som vill att deras medlemmar ska ha säkrad tillgång på arbetskraft.

Almega har tagit fram en rapport som studerar hur arbetskraftsinvandringen ser ut och hur de arbetskraftsinvandrarna nyttjar och bidrar till välfärden. Med hjälp av SCB analyserar Almega hur arbetskraftsinvandringen ser ut. Det innebär att endast arbetskraftsinvandrare med uppehållstillstånd för arbete ingår i statistiken. Antalet uppehållstillstånd för arbete har ökat från 13 000 år 2016 till 23 000 till år 2019.

Rensat för säsongsanställningar hade drygt 10 procent av arbetskraftsinvandrarna år 2019 inga eftergymnasiala krav på sin anställning. För 22 procent krävdes gymnasienivå, för 8,9 procent en ”kortare högskoleutbildning” och 31 procent en ”längre högskoleutbildning”.

Almega har också analyserat hur arbetskraftsinvandringen i yrken utan utbildningskrav konkurrerar med den inhemska arbetsmarknaden, inom yrken som städ, tvätt, snabbmat och tidningsdistribution. Denna arbetskraftsinvandring har ökat från 725 personer till 2 252 personer mellan 2016 och 2019 och står för 0,9 procent av den totala arbetsmarknaden, enligt Almegas analys.

Almega listar största kategorierna för arbetstillstånd 2018
Bärplockare och plantörer 4 882
It-arkitekter, systemutvecklare och testledare 4 415
Civilingenjörsyrken 1 249
Snabbmatspersonal, köks- och restaurang-biträden 1 117
Kockar och kallskänkor 1 085
Städare och hemservicepersonal 688
Ingenjörer och tekniker 653
Snickare, murare och anläggnings-arbetare 480
Skogsarbetare 327
Skötare, vårdare och personliga assistenter 257
Fordonsmekaniker och reparatörer 225

I dessa kategorier råder liten konkurrens i samtliga utom snabbmat och städ. För bärplockning finns prognos för konkurrens.  Som Almega resonerar är den största delen av den officiella arbetskraftsinvandringen utbildad och konkurrerar inte med inhemska jobb.

Almega har också tittat på hur arbetskraftsinvandrare bidrar och belastar välfärden.  Urvalet bestod av personer som fick uppehållstillstånd för arbete under 2017 och som fortfarande var folkbokförda och hade inkomst den 31 december 2018 via SCBs Stativ-databas.

Skatteinbetalningarna låg på 2,3 miljarder kronor:
Slutlig skatt 954
Arbetsgivaravgifter 1 047
Konsumtionsskatter 414

Därtill har Almega uppskattat arbetskraftsinvandrarnas och de medföljande familjemedlemmarna till 672 miljoner kronor. Till det kommer transfereringar till 78 miljoner kronor.

”Vår kartläggning visar att kompetensinvandringen ger ett ekonomiskt överskott till den offentliga sektorn på 1,7 miljarder kronor. Kompetensinvandrarna står alltså inte bara för sina egna och sina anhörigas kostnader utan bidrar i högsta grad till vår allmänna välfärd”, kommenterar Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.